Lotta Kroneld-Virtanen

Toimitusjohtaja / Asianajaja
lotta@plathinkroneld.fi
040 766 7273

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2005 ja toiminut siitä lähtien asianajotyössä. Asianajotoimisto Kainulainen & Kroneld Oy:n osakkaana olen ollut vuodesta 2012 lähtien ja vuodesta 2016 lukien toimitusjohtajana.

Työni ohella toimin aktiivisesti Suomen Asianajajaliiton eri luottamustehtävissä niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Olen ollut Turun asianajajayhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2015 lukien.

Työssäni pääpaino on yksityishenkilöiden avustaminen kaikissa perheoikeudellisissa toimeksiannoissa erityisesti lasten huolto-, tapaamis-, ja elatusapuasioissa, myös kansainvälistä liityntää omaavissa asioissa. Näiden lisäksi erikoisalaani kuuluvat huostaanottoasiat, rikosasiat, ositukset, työoikeudelliset asiat ja riita-asiat.