Pauliina Lumento-Voutilainen

Oikeusnotaari / Lakimiesharjoittelija
toimisto@plathinkroneld.fi
045 7731 4535

Olen maisterivaiheen opiskelija Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Opinnoissani olen keskittynyt rikosoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen.

Työtehtäviini kuuluu oikeudellinen selvitystyö, asiakirjojen luonnosteleminen ja oikeudellinen neuvonta. Avustan lisäksi lakimiehiämme monipuolisesti erilaisissa toimeksiannoissa.