Oikeusapu ja oikeusturva

Selvitämme, onko asiakkaalla mahdollisuus saada oikeusturvaetu tai oikeusapua valtiolta. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin ensisijainen julkiseen oikeusapuun nähden. Täytämme kaikki tarvittavat hakemukset ja toimitamme ne asianmukaisesti eteenpäin. Mikäli asiakas ei ole oikeutettu oikeusapuun eikä hänellä ole oikeusturvavakuutusta, joka korvaisi kuluja, määräytyy palkkio tuntiveloituksen perusteella.

Oikeusturvavakuutus sisältyy useimpiin kotivakuutuksiin. Oikeusturvavakuutus kattaa oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta omavastuuosuutta. Ehdot ja omavastuuosuudet (yleensä 15–20 %) vaihtelevat vakuutusyhtiöstä riippuen.

Oikeudenkäyntikulut voidaan korvata kokonaan tai osittain valtion varoista. Oikeusavun myöntämiseen vaikuttavat muun muassa hakijan tulot, menot ja varallisuus, sekä joissain tapauksissa hakijan puolison taloudellinen asema. Oikeusapu myönnetään, jos hakijan käyttövarat ovat enintään 1 300 €/kk tai jos puolisoiden käyttövarat ovat yhteensä enintään 2 400 €/kk.

Oikeusapua voidaan myös joissain tapauksissa myöntää oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Rikoksesta epäillyllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada itselleen esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin puolustaja valtion varoista.  Törkeästä rikoksesta epäillylle tai pidätettynä tai vangittuna olevalle puolustaja määrätään hänen pyynnöstään.  Näissä tilanteissa henkilö saa puolustajan taloudellisesta asemastaan riippumatta. Jos henkilö tuomitaan rikoksesta, hänen on kuitenkin tietyissä tapauksissa korvattava puolustajan palkkio valtiolle.

Rikoksen uhrilla, joka on joutunut seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, on oikeutettu tarvittaessa saamaan oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten. Avustaja ja tukihenkilö määrätään uhrin tuloista riippumatta. Heidän palkkionsa ja kulunsa maksetaan valtion varoista.